Aktywna tablica

 

Aktywna tablica –ciąg dalszy rządowego projektu rozszerza zasięg na szkoły ponadpodstawowe i specjalne.

W dniu 20 sierpnia 2021 roku MEiN opublikowało wzory wniosków dla szkół o udział w Programie „Aktywna tablica” na rok 2021.

Na stronach Ministerstwa opublikowano informację kto może skorzystać z Programu:

  • szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019
  • szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • szkoły za granicą,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2021-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

Szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących do 4 września!

 

Po raz pierwszy w programie Aktywna tablica tak znaczące środki przeznaczono na zadania szkół w zakresie SPE.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?


W latach 2021-2024, dofinansowanie mogą otrzymać szkoły podstawowe (w tym również specjalne), w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej.

O udział w programie Aktywna tablica w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

  1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na potrzeby programu definiuje się ich, jako uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia (Uwaga! Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby takich uczniów w szkole!)
  2. które, w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
  3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jakie środki można otrzymać w ramach programu Aktywna tablica?
43 750 zł – całkowita, maksymalna kwota do zagospodarowania przez szkołę, w tym:
35 000 zł – tyle wynosi maksymalna wysokość wsparcia finansowego przeznaczonego dla szkoły na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do prowadzenia terapii
20% kwoty (do 8750 zł) – wymagany wkład finansowy*, który zapewnia organ prowadzący lub szkoła z własnych funduszy. 

 

Harmonogram programu:

 
· szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących – do 15 maja 2022 r.
· organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maja 2022 r.
· kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 30 czerwca 2022 r.
· przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl